Сівалки для просапних культур

Механічна сівалка Gamma